Back to Top

+420 602 227 909

Český pohár I - pozvánka

18. 01. 2022
Jan Přikryl
0

Český pohár I proběhne 29. ledna 2022 ve Sportovním areálu „Za kostelem“, Dobříkov.

Hraje se bez diváků a doprovodů (neberte manželky, děti, babičky, atd.). 

Všechny turnaje jednostranné KO, nutno splnit podmínky nařízení MZ a Vlády ČR. 

Zúčatnit se mohou jen očkovaní a prodělavší nemoc, další viz níže Podmínky účasti dle nařízení. 

Bude kontrolováno aplikací Čtečka a hráč jenž splní podmínky účasti dostane identifikační náramek.

 

Česká šipková organizace, z.s.

Pražská 16

102 21 Praha 10

řádný člen WORLD DARTS FEDERATION

 

pořádá

 

Český pohár I

 

mužů, žen, juniorů, juniorek, žáků, žákyň a párů v šipkách

Místo:

Sportovní areál „Za kostelem“, 566 01 Dobříkov.

 

Datum:

29. ledna 2022

Prezentace:
09:00 - 09:30 mládež (junioři, juniorky, žáci, žákyně)

10:00 - 11:00 muži

13:00 - 14:00 ženy

14:00 - 16:00 páry

Systém:

Jednotlivci (muži i ženy) - K.O. pavouk na 5 VL, Semifinále a Finále na 6 VL

Při větším počtu hráčů může dojít k rozdělení hráčů do dvou separátních skupin, které odehrají turnaj v jiný čas během dne.

Páry - K.O. pavouk na 4 VL

Mládež - systém bude určen dle účasti v jednotlivých kategoriích

Nasazení podle aktuálního žebříčku ČŠO.

Startovné:
muži 300,-Kč
ženy 300,- Kč
páry 300,- Kč za pár

mládež v juniorských kategoriích startovné neplatí

Ceny
Trofeje
Finanční (celkem 41 000 Kč)
 

Muži
1. 10 000 Kč
2. 4 000 Kč
3. 2 000 Kč
5. 1 000 Kč

Ženy (8 a více)
1. 5 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. 1 000 Kč

Páry
1. 5 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. 1 000 Kč

9 šipkový JACKPOT = 10 000 Kč
Pokud dosáhnou cíle na jednom turnaji dva a více hráčů Jackpot se dělí.

Po 500 Kč za nejvyšší zavření a nejvíce 180 v turnaji.

Cena licence pro ročník 2020/2022 je 500 Kč.  Platí licence 2020-2021 a licence zakoupená nyní platí až do července 2022. Pro start možno zakoupit jednodenní licenci za 100 Kč.

INFORMACE: Jan Přikryl 724 253 266

Podmínky účasti:

Dodržování všech protiepidemických nařízení MZ a Vlády ČR.

Hráči doloží, že splňují níže uvedené podmínky účasti (pokud nebude změněno nařízením MZ ČR).

Turnaje se mohou zúčastnit pouze osoby splňující po celý průběh turnaje podmínku:

  • a)   osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

  • osobu do dovršení 18 let věku, nebo
  • osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
  • osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

 

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

 

​b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

 

c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

 

b)   osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň vanglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

 

i)   léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

 

ii)  léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

 

c)   osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

 

Ochrana osobních údajů

Přihlášením se na tento turnaj každý účastník bere na vědomí, že ČŠO zpracovává osobní údaje v platném formátu ČŠO a to v podobě přihlášky, startovní listiny, rozlosování turnaje a výsledků na webu ČŠO (https://www.czechdarts.org) a v informačním systém STEDAR (https://www.stedar.org). Více informací na https://www.czechdarts.org/rubrika/ochranaosobnich-udaju

Fotografování

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě hráčů (jako vzpomínka na turnaj, pro propagaci Vašeho klubu) zejména z vyhlášení výsledků a průběhu hry. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.