Back to Top

+420 602 227 909

Jak vyřídím? - Přihláška klubu

08. 03. 2019
Jan Přikryl
0

V tomto článku naleznete postup jak přihlásit klub do České šipkové organizace.

Klub přihlašuje předseda klubu, člen ČŠO. Jak se stát členem ZDE

 

1. Stáhněte a vytiskněte formulář "Přihláška klubu"

2. Vyplňte celou přihlášku (obě strany) a vlastnoručně ji podepište

IČO vyplňují pouze zapsané spolky

3. Vyplněnou přihlášku naskenujte nebo vyfotografujte a odešlete ji na email contact@czechdarts.org

4. Uhraďte poplatky na účet 170501/5500, do "Zprávy pro příjemce" uveďte klub za který platíte

 

Poplatky:

Registrace klubu - 100 Kč - platí se jednorázově 
Výjimky:
- poplatek neplaťte pokud současně s registrací platíte roční licenci klubu nebo pokud současně přihlašujete družstvo do Ligové soutěže

Licence klubu - 500 Kč - platí se ročně (platí od 1. srpna do 31. července)
Výjimky:
- poplatek neplaťte pokud současně přihlašujete družstvo do Ligové soutěže

 

Definice:

Klub – sdružení hráčů (členů ČŠO), ze členů klubu může být vytvořeno i několik družstev, klub může být právnickou osobou.

Registrovaný klub - klub, který se zaregistrováním v ČŠO zavazuje respektovat platná Sportovní pravidla ČŠO a kterému bylo přiděleno registrační číslo.

Licencovaný klub – licence opravňuje klub provozovat činnosti, u nichž je licence vyžadována jako jsou účast v Ligové soutěži, pořádání turnajů kategorie III. a IV., apod.