Back to Top

+420 724 253 266

Kontumace - Ostré hroty Hostovice

24. 04. 2017
Jan Přikryl
0

Kontumuje se zápas 1. ligy ČŠO oblast Východní Čechy, sezóna 2016/17 14.kolo ŠK Rebelové - Ostré hroty Hostovice ve prospěch ŠK Rebelové 18:0 a Ostré hroty Hostovice trestá odebráním 2 bodů.

Družstvo Ostré hroty Hostovice je povinno zaplatit poplatek 500 Kč za kontumaci do 10 pracovních dnů od vyrozumění (do 13. 4. 2017) složením této částky na účet ČŠO 170501/5500, nesplnění této podmínky je důvodem k vyloučení ze soutěže.

Odůvodnění:

Ostré hroty Hostovice postavili do zápasu hráče, který nebyl na soupisce.

Kontumace se uděluje na základě pravidla:

"F28.1 Vyhlášení kontumačního výsledku celého utkání a ztrátou bodů se trestá družstvo v těchto případech:

b) nastoupí-li v utkání za družstvo hráč, který není na soupisce družstva".

==================

Ostré hroty Hostovice se dne 3. 4. 2017 odvolali proti kontumaci s odůvodněním, že ke stavu kdy chyběl hráč na soupisce došlo administrativní chybou.

Odvolací orgán konstatuje, že kontumace platí v plném rozsahu jak rozhodl oblastní administrator
 

Zdůvodnění:

Na základě získaných vyjádření a dokumentace bylo zjištěno, že prokazatelně došlo k porušení pravidla:

"F28.1 Vyhlášení kontumačního výsledku celého utkání a ztrátou bodů se trestá družstvo v těchto případech:

b) nastoupí-li v utkání za družstvo hráč, který není na soupisce družstva".

Za soupisku odpovídá kapitán družstva a vzhledem k tomu, že utkání se odehrálo několik měsíců po zahájení ligy, měl dostatek času dořešit administrativní pochybení s oblastním administratorem i ligovým administratorem a k tomu nedošlo. 

Družstvo Ostré hroty Hostovice je povinno zaplatit poplatek 500 Kč za kontumaci do 10 pracovních dnů od vyrozumění (do 10. 5. 2017) složením této částky na účet ČŠO 170501/5500, nesplnění této podmínky je důvodem k vyloučení ze soutěže.

Zaplaceno 4. 7. 2017.

==================

Během vyšetřování byla zjištěna vážná pochybení obou dvou kapitánů, spočívající ve špatném vedení zápisu, absence kontroly soupisek a dalších a v konečném důsledku odehrání neregulerního zápasu. Tato pochybení budou předána k řešení Disciplinární komisi ČŠO.

 

==================

Během prověřování byly zjištěny nejasnosti v Ligových pravidlech ČŠO, především v oblasti vedení zápisu o utkání a v oblasti kontumací. Představenstvo ČŠO schválilo pro ligový ročník 2017/2018 úpravu v pravidlech, která by měla řešit tyto nejasnosti.