Back to Top

+420 724 253 266

Kontumace a vyloučení ze soutěže - Hrnkaři

13. 03. 2017
Jan Přikryl
0

Vzhledem k oznámenému ukončení činnosti klubu Pohádkáři Ústí nad Labem se kontumují zápasy družstva Hrnkaři v 1. lize ČŠO oblast Severní Čechy, sezóna 2016/17, 11.kolo 27.01.2017 DC Steelový Šílenci Teplice –Hrnkaři, 13. kolo 17.02.2017        Hrnkaři - Golden Darts Žatec a 14. kolo 03.03.2017 Labyrint Kadaň - Hrnkaři.

Za 3 kontumace se družstvo Hrnkaři vylučuje z 1. ligy ČŠO oblast Severní Čechy, sezóna 2016/17.

Všechny zápasy družstva Hrnkaři v 1. lize ČŠO oblast Severní Čechy, sezóna 2016/17 se anulují.

Družstvo Hrnkaři je povinno zaplatit poplatek 1500 Kč za kontumace do 10 pracovních dnů od vyrozumění (do 9. 3. 2017) složením této částky na účet ČŠO 170501/5500, nesplnění této podmínky je důvodem k potrestání všech hráčů zákazem činnosti.

Odůvodnění: 

Družstvo Hrnkaři nenastoupilo k zápasům ve vyhlášených termínech a odmítlo se dále účastnit soutěže.

Kontumace se uděluje na základě pravidla:
F28.1 Vyhlášení kontumačního výsledku celého utkání a ztrátou bodů
se trestá družstvo v těchto případech:
a) nenastoupí-li družstvo k zahájení utkání nejpozději v čekací době.

Vyloučení na základě pravidla:
F29.3    3 kontumace v jednom ročníku znamenají vyloučení z ligy.

Anulace výsledků na základě pravidla:
F27.2    V případě vyloučení družstva ze soutěže jsou všechna jeho utkání anulována. Pokud dojde k vyloučení po ukončení soutěže nebo pokud zbývají odehrát méně než 4 kola soutěže, pak se utkání neanulují, ale zbývající zápasy se kontumují ve prospěch soupeře.

Dle článku F29.4           Družstvo, kterému byl kontumován zápas, musí do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí uhradit na účet ČŠO poplatek ve výši 500 Kč. Pokud toto prokazatelným způsobem neudělá, je vyloučeno ze soutěže. Všichni hráči na soupisce družstva jsou potrestáni zákazem činnosti počínaje 11. dnem od oznámení rozhodnutí až do zaplacení dlužné částky, maximálně však na 12 měsíců.

Vzhledem k nezaplacení částky za kontumace se trestají zákazem činnosti na 12 měsíců tito hráči:

Radek Václavík     č. reg. 1402
Marek Václavík     č. reg. 1236
Vladimír Malý        č. reg. 1258
Jiří Huml               č. reg. 1291
Daniel Moučka      č. reg. 1292
Dita Václavíková   č. reg. 1403
Zdeněk Prošek      č. reg. 1405
Jan Šrédl              č. reg. 1407
Jaromír Košťál      č. reg. 1408
David Hvolka        č. reg. 1592
Petr Knotek          č. reg. 1838

všichni od 10. 3. 2017 do 9. 3. 2018.

18. 4. 2017 bylo zaplaceno.