Back to Top

+420 724 253 266

Kontumace a vyloučení ze soutěže - ŠK Stolinka Nový Bydžov

24. 03. 2017
Jan Přikryl
0

Vzhledem k oznámenému ukončení činnosti družstva ŠK Stolinka Nový Bydžov se kontumují zápasy družstva ŠK Stolinka Nový Bydžov v 1. lize ČŠO oblast Východní Čechy, sezóna 2016/17, 9. kolo  Barbaři Sedlec - ŠK Stolinka Nový Bydžov, 10. kolo ŠK Stolinka Nový Bydžov - Steel Lions, 11.kolo Bombarďáci - ŠK Stolinka Nový Bydžov.

Za 3 kontumace se družstvo ŠK Stolinka Nový Bydžov vylučuje z 1. ligy ČŠO oblast Východní Čechy, sezóna 2016/17.

Všechny zápasy družstva ŠK Stolinka Nový Bydžov v 1. lize ČŠO oblast Východní Čechy, sezóna 2016/17 se anulují.

Družstvo ŠK Stolinka Nový Bydžov je povinno zaplatit poplatek 1500 Kč za kontumace do 10 pracovních dnů od vyrozumění (do 7. 4. 2017) složením této částky na účet ČŠO 170501/5500, nesplnění této podmínky je důvodem k potrestání všech hráčů zákazem činnosti.

Odůvodnění: 

Družstvo ŠK Stolinka Nový Bydžov nenastoupilo k zápasům ve vyhlášených termínech a odmítlo se dále účastnit soutěže.

Kontumace se uděluje na základě pravidla:
F28.1 Vyhlášení kontumačního výsledku celého utkání a ztrátou bodů
se trestá družstvo v těchto případech:
a) nenastoupí-li družstvo k zahájení utkání nejpozději v čekací době.

Vyloučení na základě pravidla:
F29.3    3 kontumace v jednom ročníku znamenají vyloučení z ligy.

Anulace výsledků na základě pravidla:
F27.2    V případě vyloučení družstva ze soutěže jsou všechna jeho utkání anulována. Pokud dojde k vyloučení po ukončení soutěže nebo pokud zbývají odehrát méně než 4 kola soutěže, pak se utkání neanulují, ale zbývající zápasy se kontumují ve prospěch soupeře.

Dle článku F29.4           Družstvo, kterému byl kontumován zápas, musí do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí uhradit na účet ČŠO poplatek ve výši 500 Kč. Pokud toto prokazatelným způsobem neudělá, je vyloučeno ze soutěže. Všichni hráči na soupisce družstva jsou potrestáni zákazem činnosti počínaje 11. dnem od oznámení rozhodnutí až do zaplacení dlužné částky, maximálně však na 12 měsíců.