Back to Top

+420 602 227 909

Liga ČŠO - Liberecký kraj 2018/2019

19. 06. 2018
Jan Přikryl
0

Liberecký kraj připravuje 1.ročník steelové ligy ČŠO-LK. Hrací den a čas zápasů se domluví na schůzce kapitánů. 

 

Sportovní pravidla ČŠO zůstávají v rámci ligové soutěže beze změn a v kompletní podobě jsou k dispozici na internetových stránkách České šipkové organizace (www.czechdarts.org) v sekci: Ke stažení (viz. Sportovní pravidla ČŠO). V téže sekci naleznete také veškeré tiskopisy potřebné pro přihlášení se do ligy (přihláška klub, hráč, soupiska družstva aj.)

 

Schůze kapitánů (zástupců klubů) proběhne v sobotu 4. 8. 2018 na Regionalu v Klubu 44 v Liberci (tento termín ještě může být pozměněn), před zahájením regionálního turnaje.  Na schůzce odevzdají přihlášku klubu, vyplněné přihlášky a soupisky družstev. Pokud do nového klubu přestupuje hráč, je nutno založit klub dříve a provést přestup v přestupním termínu, tzn. do 31. 7. 2018!

 

Kluby zašlou nejpozději do 31. 8. 2018 na email p.katan@seznam.cz soupisku svých družstev v excelovém formuláři a naskenované (nebo vyfocené mobilem atd.) vyplněné a podepsané přihlášky nových hráčů a vyplněnou a podepsanou přihlášku klubu .

 

Na MČR družstev postoupí 16 nejlepších týmů z celé České republiky, konané 25. - 26. 5. 2019, které se utkají o 60 000 Kč!

 

Platby :
Startovné družstvo – 2000 Kč
Licence hráč – 500 Kč

 

Platby zašlete na účet ČŠO 170501/5500 do 31. 8. 2018.

 

Celé startovné z oblasti se rozděluje na ceny (poháry pro první tři).

První družstvo ve skupině obdrží 3000 Kč, druhé družstvo 2000 Kč a třetí 1000 Kč, zbytek peněz si rozdělí první tři družstva v oblasti takto: 1. místo 42%, 2. místo 22% a 3. místo 12%, zbylých 24% připadne do odměn na Mistrovství České republiky družstev.

 

Budete-li mít zájem přihlásit se do steelové ligy ČŠO 2018/2019, či o jakékoli další informace, kontaktujte:

 

Petr Malý (admistrátor - LK), tel. 773100696, email: p.katan@seznam.cz

Jan Přikryl (ligový administrátor), tel. 724253266, email: contact@czechdarts.org