Back to Top

+420 724 253 266

Liga ČŠO - Moravskoslezský kraj 2017/2018

13. 06. 2017
Jan Přikryl
0

Moravskoslezský kraj připravuje jubilejní, desátý ročník steelové ligy ČŠO-MSK. Hracím dnem je stejně jako v minulých letech čtvrtek a v platnosti zůstává také čas pro zahájení ligového utkání, tj. 18:00. Pro kluby ze vzdálenějších měst (např. Krnov, Český Těšín) platí již dříve zavedená výjimka, jejich zápasy začínají v 19:00 pokud se příslušné osoby (kapitáni) nedohodnou jinak.

K 5.6.2017 vstoupily v platnost některé změny v pravidlech schválené představenstvem ČŠO, které se týkají především ligové soutěže. Stávající pravidla naleznete na internetových stránkách www.czechdarts.org v sekci: Ke stažení (viz.Sportovní pravidla ČŠO). V téže sekci jsou k dispozici také veškeré potřebné formuláře pro přihlášení se do ligy(přihláška klub, hráč, soupiska družstva aj.)

Platby: budou provedeny na účet ČŠO - 170501/5500

Startovné družstvo - 2000kč

Licence hráč         -   500kč

 

Uzávěrka přihlášek a uhrazení veškerých poplatků je nejpozději do 31.8.2017!

 

Schůze kapitánů (zástupců klubů) proběhne v sobotu 19. 8. 2017 v Brušperku, před zahájením regionálního turnaje. Kluby, které se účastnily minulé sezóny mají minimální papírování, na schůzce odevzdají vyplněné přihlášky a soupisky družstev. Pro nové kluby platí totéž, ovšem navíc doloží přihlášku klubu. Pokud do nového klubu přestupuje hráč, je nutno založit klub dříve a provést přestup v přestupním termínu, tj. do 31. 7. 2017!

 

Mistrovství ČR družstev kam postoupí nejlepší družstva má termín 26. - 27. května 2018.

 

Budete-li mít zájem přihlásit se do steelové ligy ČŠO-MSK či o jakékoli další informace, kontaktujte:

 

Petr Konečný (oblastní administrátor pro MSK), tel. +420 734 578 283, email: pkonecny78@seznam.cz

Jan Přikryl (ligový administrátor), tel. +420 724 253 266, email: contact@czechdarts.org