Back to Top

+420 724 253 266

Liga ČŠO - Ústecký kraj 2019/2020

04. 08. 2019
Jan Přikryl
0

Ústecký kraj připravuje 7. ročník steelové ligy ČŠO-ÚK. Hracím dnem je stejně jako v minulých letech ČTVRTEK a v platnosti zůstává také čas pro zahájení ligového utkání, tj. 18:00. Pro kluby ze vzdálenějších měst platí již dříve zavedená výjimka, zápasy začínají v 19:00 pokud se příslušné osoby (kapitáni) nedohodnou jinak.

Sportovní pravidla ČŠO zůstávají v rámci ligové soutěže beze změn a v kompletní podobě jsou k dispozici na internetových stránkách České šipkové organizace (www.czechdarts.org) v sekci: Ke stažení (viz. Sportovní pravidla ČŠO). V téže sekci naleznete také veškeré tiskopisy potřebné pro přihlášení se do ligy (přihláška klub, hráč, soupiska družstva aj.)

Uzávěrka přihlášek a uhrazení veškerých poplatků je nejpozději do 31. 8. 2019!!!

Platby: transparentní účet ČŠO - 170501/5500

Startovné družstvo - 2000,-

Licence hráč - 500,-

Schůze kapitánů (zástupců klubů) proběhne v sobotu 24. 8. 2019 v Kadani, před zahájením regionálního turnaje. Kluby, které se účastnily minulé sezóny mají minimální papírování, na schůzce odevzdají vyplněné přihlášky a soupisky družstev. Pro nové kluby platí totéž, ovšem navíc doloží přihlášku klubu. Pokud do nového klubu přestupuje hráč, je nutno založit klub dříve a provést přestup v přestupním termínu, tzn. do 31. 7. 2019!

Budete-li mít zájem přihlásit se do steelové ligy ČŠO-ÚK 2018/2019, či o jakékoli další informace, kontaktujte:

Tomáš Glacner (admistrátor -ÚK), tel. 720445567, tomas.glacner@seznam.cz

Jan Přikryl (ligový administrátor), tel. 724253266, email: contact@czechdarts.org