Back to Top

+420 602 227 909

Openy Stvolová - pozvánka

11. 02. 2020
Jan Přikryl
0

Mustang Knínice pořádá ve Stvolové turnaj pro všechny Mustang Open.

Adresa : Bistro Stvolová, Stvolová 36, 679 61 Stvolová

Prezentace : 17:30 – 18:15 hod

Zahájení : 18:30 Hod

Startovné : 70,- Kč ( 80 % bude rozděleno mezi první 3. místa )

Info : Vlastislav Chladil ( 605 415 372 ) 

 

Ochrana osobních údajů

Přihlášením se na tento turnaj každý účastník bere na vědomí, že ČŠO zpracovává osobní údaje v platném formátu ČŠO a to v podobě přihlášky, startovní listiny, rozlosování turnaje a výsledků na webu ČŠO (https://www.czechdarts.org) a v informačním systém STEDAR (https://www.stedar.org). Více informací na https://www.czechdarts.org/rubrika/ochranaosobnich-udaju

Fotografování

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě hráčů (jako vzpomínka na turnaj, pro propagaci Vašeho klubu) zejména z vyhlášení výsledků a průběhu hry. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.