Back to Top

+420 724 253 266

Počet účastníků MČR družstev 2017

30. 03. 2017
Jan Přikryl
0

Představenstvo schválilo počet účastníků Mistrovství ČR družstev 3. - 4. června 2017 dle jednotlivých ligových oblastí takto:
Praha a Střední Čechy - 5 účastníků
Moravskoslezsko - 3 účastníci
Východní Čechy (HK+PA) - 2 účastníci
Olomoucko a Zlínsko - 2 účastníci
Severní Čechy - 2 účastníci
Jižní Čechy - 2 (1+1) účastníci

Případní náhradníci se vyberou podle následujícího klíče:
a) další družstvo ze stejné oblasti jako je to které odmítlo účast
b) pokud odmítne družstvo dle bodu a) pak ho nahradí družstvo s vyšším poměrem počet získaných bodů ku počtu zápasů napříč všemi oblastmi. Při shodě pak mezi dotčenými družstvy vyšší poměr počet vyhraných legů ku počtu zápasů. Pokud nerozhodne ani tento parametr, určí účastníka los.