Back to Top

+420 724 253 266

Pravidla v. 20.2.1

11. 09. 2020
Jan Přikryl
0

V Downloadu najdete novou verzi pravidel ČŠO. Kompletní změny naleznete v článku.   Doplněno.

Hlavní změny se týkají

a) vrácení MČR družstev

b) vrácení sestupů, kontumací

c) přibyla pravidla co se stane při nedohrání ligových soutěží

d) upřesnění začínání 3. legu v zápase.

 

Pravidla ZDE.

 

Změny v pravidlech včetně předešlých anti - covid změn.

D13.8    Při rozhozu na střed se rozhodčí nedotýká šipky.

D16.1    Soupeř hráče provádějícího hod musí stát min. 1,5 metru za ním.

E16.    Mimořádná organizační opatření COVID-19
E16.1    Organizátor turnaje ve spolupráci s provozovatelem zajistí:
a)    dezinfekci hracího místa, včetně průběžné dezinfekce pomůcek rozhodčího (fixy, tablet, notebook)
b)    dostupné dezinfekční prostředky pro průběžnou dezinfekci hráčů a ostatních pomůcek  (fixy, tablet, notebook)
c)    pro turnaje IV. kategorie zajistit oddělení hracího místa (hraje se bez diváků), pro turnaje III. a vyšší kategorie zajistit výhradní využití provozovny pro turnaj (hraje se bez diváků)
d)    dodržování minimálního fyzického kontaktu (nepodání rukou, apod.)
e)    ukončení turnaje do 23:00
f)    dodržování všech aktuálně platných vládních a dalších nařízení

F1.2    Postupuje se na Mistrovství České republiku družstev, hraje se o titul Mistr České republiky družstev.
F1.3    Ligové soutěže se hrají systémem podzim/jaro (od září do července).
F1.4    O předčasném ukončení soutěží v oblastních skupinách může rozhodnout představenstvo ve spolupráci s oblastním administrátorem na základě vládních a dalších nařízení. 

F4.    Postup na Mistrovství ČR družstev.

F5.    Postupový a sestupový klíč v rámci oblastí
F5.1    Z 1. ligy sestupují přímo do nižší soutěže družstva, která se umístila na 9. a horším místě.
F5.3    Z 2. lig sestupují přímo do nižší soutěže družstva, která se umístila na 9. a horším místě.

F12.1    Hrací den ligových utkání je čtvrtek od 19:00 (z důvodu možného uzavření provozoven ve 23:00). Ten je však brán pouze jako limitní a týmy se mohou libovolně dohodnout na předehrávce utkání (viz F13). Oblastní administrátor může hrací den změnit. 

F13.4    Nahlášení odkladu zápasu s dohodnutým náhradním termínem lze provést nejpozději v úterý před termínem utkání dle rozpisu, do 15:00 hodin. Pokud ještě není znám náhradní termín utkání, zápas se odloží o maximálně 21 dní.

F16.    Hrací místo ve skupině hrané turnajovým systémem
F16.1    Kluby ve spolupráci s administrátorem ligy zajistí vhodná hrací místa. Hrací prostor musí být vyhrazen výhradně pro ligové zápasy (hraje se bez diváků).

F17.4    Doplněno Začínající začíná i do případného 3. legu v zápase.

F19.2    Kapitáni nezávisle na sobě nasadí hráče pro každou část zápasu, poté si vzájemně nahlásí svoji volbu a doplní soupeřovy hráče do svého zápisu. . Kapitáni zkontrolují, zda jsou hráči na soupisce družstva na www.stedar.org. V případě pochybností o identitě hráče jsou hráči povinni prokázat svoji totožnost předložením registračního průkazu a dalšího dokladu např. občanského průkazu, řidičského průkazu nebo pasu.

F20.    Zápasoví rozhodčí
F20.1    Zápasové rozhodčí dělají nehrající hráči z obou družstev tak, aby družstva zapsala stejný počet zápasů.
F20.2   Každé družstvo si zajistí vlastní fixy a hadry, z důvodu snížení rizika přenosu infekce.

F27.1    Výsledek utkání se hodnotí takto:
vítězství                        2 body
remíza                            1 bod
porážka u terče                         0 bodů
kontumační prohra nebo odstoupení ze soutěže       -2 body

F29.6    Družstvo, kterému byl kontumován zápas, musí do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí uhradit na účet ČŠO poplatek ve výši 500 Kč. Pokud toto prokazatelným způsobem neudělá, je vyloučeno ze soutěže. Všichni hráči na soupisce družstva jsou potrestáni zákazem činnosti počínaje 11. dnem od oznámení rozhodnutí až do zaplacení dlužné částky, maximálně však na 12 měsíců. 
F29.7    3 kontumace v jednom ročníku znamenají vyloučení z ligy.
F29.8    Klub, jehož družstvo bylo vyloučeno z ligové soutěže a nezaplatilo poplatky za kontumace, je povinen při přihlášení stejného nebo vyššího počtu družstev do dalšího ročníku zaplatit nezaplacené poplatky za kontumace a kauci ve výši 3 poplatků za kontumaci. Kauce se vrací po sezóně bez kontumace.

F30.    Poplatky
F30.1    Za jedno družstvo přihlášené do soutěže na všech úrovních: 
Startovné                    2000 Kč
Kontumace jednoho utkání      500 Kč
Přenechání pozice v lize     500 Kč

F31.    Odměny
F31.1    První tři družstva ve skupině získají trofej. Neplatí pro oblasti kde se sezóna nedohrála nebo byla anulována.
F31.3    První družstvo ve skupině obdrží 3000 Kč, druhé družstvo 2000 Kč a třetí 1000 Kč. Platí i pro oblasti kde se sezóna nedohrála.
F31.4    Zbytek peněz ze startovného se rozdělí mezi první tři družstva v oblasti takto: 1. místo 42%, 2. místo 22%, 3. místo 12% a zbylých 24% připadne do odměn na Mistrovství ČR družstev.

F32.11    Organizátor soutěže vyplatí finanční odměny bezhotovostně do 5 pracovních dnů od poskytnutí čísla účtu. Odměny musí být rozděleny takto: 1. místo 40%, 2. místo 20%, 3. místo 2x 10%, 5. místo 4x 5%.
F32.12    O zrušení či změně termínu Mistrovství ČR družstev může rozhodnout představenstvo ČŠO na základě vládních a dalších nařízení. Důvodem ke zrušení může být i předčasné ukončení oblastních soutěží z nichž se družstva kvalifikují a to minimálně v počtu čtyř prvoligových soutěží v oblastech. 

F33.    Předčasné ukončení soutěží v oblastních skupinách
F33.1    O předčasném ukončení soutěží v oblastních skupinách může rozhodnout představenstvo ve spolupráci s oblastním administrátorem na základě vládních a dalších nařízení. 
F33.2    Předčasné ukončení soutěže, kde se odehrálo 25% a méně zápasů s celkového počtu zápasů ve skupině. Sezóna je anulována. Vrací se startovné v plné výši 2000 Kč za družstvo. Nikdo nepostupuje na Mistrovství ČR družstev. Nevyplácí se žádné odměny, ani nepředávají trofeje. Nesestupuje se, ani nepostupuje.
F33.3    Předčasné ukončení soutěže, kde se odehrálo více než 25% a méně než 50% zápasů s celkového počtu zápasů ve skupině. Sezóna je nedohraná. Startovné se vrací ve výši  1000 Kč za družstvo. Nikdo nepostupuje na Mistrovství ČR družstev. Vyplácí se základní odměny dle bodu F31.3, nepředávají se trofeje. Při stejném počtu odehraných zápasů platí okamžité pořadí, pokud družstva nemají odehrána stejný počet zápasů, o pořadí rozhodne lepší poměr Získaných bodů a Odehraných zápasů. Nesestupuje se, ani nepostupuje.
F33.4    Předčasné ukončení soutěže, kde se odehrálo mezi 50% a méně než 75% zápasů s celkového počtu zápasů ve skupině. Sezóna je dohraná. Startovné se nevrací. Postupuje se na Mistrovství ČR družstev. Vyplácí se plné odměny předávají se trofeje. O pořadí rozhodne pořadí po polovině soutěže. Sestupuje se, postupuje se.
F33.5    Předčasné ukončení soutěže, kde se odehrálo 75% a více zápasů s celkového počtu zápasů ve skupině. Sezóna je dohraná. Startovné se nevrací. Postupuje se na Mistrovství ČR družstev. Vyplácí se plné odměny, předávají se trofeje. Při stejném počtu odehraných zápasů platí okamžité pořadí, pokud družstva nemají odehrána stejný počet zápasů, o pořadí rozhodne lepší poměr Získaných bodů a Odehraných zápasů. Sestupuje se, postupuje se.

F34. Mimořádná organizační opatření COVID-19
F34.1 Domácí kapitán (ligový systém), případně oblastní administrátor (turnajový systém) ve spolupráci s provozovatelem zajistí
a) dezinfekci hracího místa, včetně průběžné dezinfekce pomůcek rozhodčího (fixy, tablet, notebook)
b) dostupné dezinfekční prostředky pro průběžnou dezinfekci hráčů a ostatních pomůcek  (fixy, tablet, notebook)
c) oddělení hracího místa (hraje se bez diváků) (ligový systém), výhradní využití provozovny pro turnaj (hraje se bez diváků) (turnajový systém)
d) dodržování minimálního fyzického kontaktu (nepodání rukou, apod.)
e) ukončení zápasů do 23:00
f) dodržování všech aktuálně platných vládních a dalších nařízení

H10.    Statut kapitána družstva 
H10.4    Kapitán domácího družstva zodpovídá za dodržování mimořádných organizačních opatření COVID-19 dle odstavce F34.