Back to Top

+420 602 227 909

Turnaj TOP - nominace a pozvánka

18. 01. 2022
Jan Přikryl
0

Turnaj TOP 2021 se uskuteční 30. ledna 2022 od 10:00 v Dobříkově.

Hraje se bez diváků.  

Nutno splnit podmínky nařízení MZ a Vlády ČR. 

Zúčatnit se mohou jen očkovaní a prodělavší nemoc, další viz níže Podmínky účasti dle nařízení. 

Bude kontrolováno aplikací Čtečka a hráč jenž splní podmínky účasti dostane identifikační náramek.

 

Nominace muži:

1 Tomáš Houdek
2 Vítězslav Sedlák
3 Adam Gawlas
4 Daniel Barbořák
5 Roman Benecký
6 Alexander Mašek
7 Tomáš Waloszek
8 David Záruba
9 Tomáš Řehák
10 Vlastislav Chladil
11 Jan Hlaváček
12 Petr Rouč
13 Václav Jaroš
14 David Rosí
15 Martin Votava
16 Martin Hoffmann
17 Aleš Hock
18 Marek Polyák

Divoká karta:

Karel Sedláček
Jan Jireš

Náhradníci:

19 Simon Zábranský
20 Martin Trobl
21 Sven Verdonck
22 Mirko Novák
23 David Písek
24 Martin Kliment
25 Jan Řezáč
26 Dalibor Šmolík
27 David Bašný
28 Filip Maňák
29 Pavel Drtil
30 Lukáš Hanzl

 

Nominace ženy

1 Jitka Císařová
2 Marcela Rajmanová
3 Karolína Rysová
4 Jana Kaňovská
5 Anna Votavová
6 Monika Hocková
7 Lenka Šimůnková
8 Kateřina Brožíková
9 Vladimíra Tonarová
10 Jitka Šnejdarová

Divoké karty:

nebyly přiděleny

Náhradnice:

11 Pavla Jurigová
12 Michaela Štětková
13 Martina Cihelková
14 Anna Hlavová
15 Andrea Šinfeltová
16 Nicol Melicharová
17 Nikola Smetanová
18 Kateřina Amlerová
19 Alena Vestfálová
20 Kira Bulat

Tučně potvrzená účast

Souboj dvojic

Daniel Barbořák - Jan Hlaváček v. Jitka Císařová - Martin Votava

Systém turnaje:

Muži:
4 skupiny po 5 hráčích. Na 4 vítězné legy. Postupují 2 do KO pavouka.
Celý turnaj se bude hrát 501DIDO.

Ženy:
2 skupiny po 5 hráčkách. Na 3 vítězné legy. Postupují 2 do KO pavouka.
Celý turnaj se bude hrát 501DIDO.

Souboj dvojic:
Na 4 VL DIDO.

Startovné 200 Kč
občerstvení formou bufetu pro hráče zdarma

Povinná ústrojová kázeň tj. černé boty, společenské kalhoty, košile či triko s límečkem.

Ceny:
Trofeje
Peněžité odměny - celkem 42 000 Kč (12 000 Kč pro vítěze a 6 000 Kč pro vítězku)
Souboj dvojic - vítězové 3 000 Kč, poražení 1 500 Kč
Jackpot 9 šipek = 10 000 Kč 

Podmínky účasti:

Dodržování všech protiepidemických nařízení MZ a Vlády ČR.

Hráči doloží, že splňují níže uvedené podmínky účasti (pokud nebude změněno nařízením MZ ČR).

Turnaje se mohou zúčastnit pouze osoby splňující po celý průběh turnaje podmínku:

  • a)   osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

  • osobu do dovršení 18 let věku, nebo
  • osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
  • osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

 

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

 

​b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

 

c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

 

b)   osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň vanglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

 

i)   léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

 

ii)  léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

 

c)   osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

 

 

Ochrana osobních údajů

Přihlášením se na tento turnaj každý účastník bere na vědomí, že ČŠO zpracovává osobní údaje v platném formátu ČŠO a to v podobě přihlášky, startovní listiny, rozlosování turnaje a výsledků na webu ČŠO (https://www.czechdarts.org) a v informačním systém STEDAR (https://www.stedar.org). Více informací na https://www.czechdarts.org/rubrika/ochranaosobnich-udaju

Fotografování

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě hráčů (jako vzpomínka na turnaj, pro propagaci Vašeho klubu) zejména z vyhlášení výsledků a průběhu hry. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.