Back to Top

+420 602 227 909

Valná hromada ČŠO - pozvánka

16. 05. 2024
Jiří Šinfelt
0

Před MČR družstev dne 25. května 2024 se koná valná hromada ČŠO svolaná představenstvem ČŠO ve smyslu čl. VII. odst. 2. písm. b. Stanov ČŠO (dále jen „valná hromada“). Účast všech členů ČŠO žádoucí.

 

Česká šipková organizace, z.s.

Pražská 16

102 21 Praha 10

řádný člen WORLD DARTS FEDERATION

(dále jen „ČŠO“)

 

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Místo:

Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb 2

Datum:

sobota 25. května 2024

Začátek: 9:00 hod

Program VALNÉ HROMADY:

1.      Zahájení valné hromady

2.      Schválení programu valné hromady

3.      Volba volební komise

4.      Přednesení zprávy o činnosti ČŠO za rok 2022

5.      Projednání a schválení výroční zprávy ČŠO za rok 2022

Výroční zpráva

6.      Diskuze – různé

7.      Odstoupení představenstva ČŠO

8.      A. Volba představenstva ČŠO v souladu s čl. VII odst. 3. písm. e. bod i. až iii. Stanov ČŠO

       (tj. i) předseda, ii) místopředsedové, iii) členové představenstva ČSO – představenstvo ČŠO má max. 5 členů)

B. Hlasování ve věci pověření místopředsedy ČŠO k výkonu kompetencí dle čl. VII odst. 3. písm. h. Stanov ČŠO

  V případě, kdy by nedošlo ke zvolení předsedy ČŠO ve smyslu čl. VII odst. 3. písm. e) bod i. Stanov ČŠO, přistoupí valná hromada po volbě představenstva ČŠO k hlasování o pověření jednoho z místopředsedů nově zvoleného představenstva ČŠO k výkonu kompetencí stanovených předsedovi ČŠO v čl. VII odst. 3. písm. h. Stanov ČŠO, a to s účinností do chvíle, než bude případně řádně zvolen nový předseda ČŠO; fungování představenstva ČŠO není případným nezvolením předsedy ČŠO dotčeno, mj. vzhledem k ust. čl. VII odst. 3. písm. d. a g. Stanov ČŠO.

9.      Závěr a ukončení valné hromady