Back to Top

+420 724 253 266

Vyloučení ze soutěže - Ostré hroty Hostovice

30. 05. 2017
Jan Přikryl
0

Vzhledem k neuhrazení poplatku za kontumaci zápasu 14.kolo ŠK Rebelové - Ostré hroty Hostovice ze starny družstva Ostré Hroty Hostovice se družstvo Ostré Hroty Hostovice vylučuje z 1. ligy ČŠO oblast Východní Čechy, sezóna 2016/17.

Kontumuje se tak poslední neodehraný zápas družstva 1. ligy ČŠO oblast Východní Čechy, sezóna 2016/17 7.kolo Ostré hroty Hostovice - ŠK Rebelové - ve prospěch ŠK Rebelové 0:18 a Ostré hroty Hostovice trestá odebráním 2 bodů.

Družstvo Ostré hroty Hostovice je povinno zaplatit poplatek 500 Kč za kontumaci do 10 pracovních dnů od vyrozumění (do 14. 6. 2017) složením této částky na účet ČŠO 170501/5500 + 500 Kč za předchozí kontumaci.

Odůvodnění:

Ostré hroty Hostovice neuhradili v termínu poplatek za kontumaci.

Vyloučení se uděluje na základě pravidla:

F29.4          Družstvo, kterému byl kontumován zápas, musí do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí uhradit na účet ČŠO poplatek ve výši 500 Kč. Pokud toto prokazatelným způsobem neudělá, je vyloučeno ze soutěže. Všichni hráči na soupisce družstva jsou potrestáni zákazem činnosti počínaje 11. dnem od oznámení rozhodnutí až do zaplacení dlužné částky, maximálně však na 12 měsíců.

Všichni hráči družstva (seznam níže) jsou potrestáni zákazem činnosti od 30. 5. 2017 do 31. 5. 2018 nebo do zaplacení dlužné částky.

Jiří Blažej       r.č. 1547
Petr Kuboušek    r.č. 1136
Josef Wondráček    r.č. 1464
Jaromír Hruša    r.č. 1521
Jan Dobšíček    r.č. 1575
René Šedivý    r.č. 1576
Václav Kasl    r.č. 1633
Jiří Jakoubek    r.č. 1634
Miloslav Šobr    r.č. 1635
Radek Šenec    r.č. 1636
Filip Novotný    r.č. 317
Karel Bidlo    r.č. 1732

4. 7. 2017 zaplaceno, ukončen zákaz činnosti.